Is ons budget ruim genoeg?

Bij de aankoop van een woning komen er nog extra kosten bij zoals notaris, btw, aktekosten… Om op een zeer eenvoudige manier een inschatting te kunnen maken van deze kosten kan je gebruik maken van de rekenmodule op https://www.hoeveelkostmijnhuis.be/rekenmodules/aanschafkosten  Pas op deze berekening kan licht verschillen van bedrijf tot bedrijf.

Welk btw-tarief wordt aangerekend?

Bij de aankoop van een huis of appartement dien je de prijs altijd op te splitsen tussen de grond en het gebouw. Standaard kan je uitgaan van 21% btw op de aankoopprijs van je gebouw. Op de grond betaal je 10% registratierechten in Vlaanderen.

Voorlopig kan je tot 31 december 2022 genieten van een verlaagd btw-tarief van 6% ipv het gebruikelijke 21%. Om van dit voordeel te kunnen genieten moet je voldoen aan volgende voorwaarden:

 • er moet sprake zijn van afbraak en heropbouw
 • de nieuwbouw wordt je enige eigen woning die zal dienen als hoofdverblijfplaats voor minimaal 5 jaar

Meer informatie omtrent deze voorwaarden kan je hier lezen
https://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/wanneer-geniet-je-van-het-verlaagde-btw-tarief-van-6-voor-afbraak-en-heropbouw 

https://www.steenoven.be/nieuws-events/bespaar-15-btw-op-vernieuwbouwprojecten

Hoeveel bedraagt de syndicus kost van mijn appartement?

De syndicus kost is er om gemeenschappelijke delen te onderhouden. Denk hierbij aan de lift, hal, trappen, fietsenberging, tuin, … Deze kost is projectafhankelijk en hangt af van de ligging van je appartement wat zich vertaalt in jouw aandelen in de totaliteit.

Je aandeel in deze kost wordt vastgelegd bij aankoop in de basisakte onder mede-eigendom.

Mogen wij onze eigen notaris kiezen?

Bij Steenoven kies je zelf welke notaris je aanspreekt. Dit kan zowel de notaris zijn die reeds werd aangesteld voor het project of een eigen notaris naar keuze.

Wat als de opleveringsdatum niet wordt gehaald?

Als je een nieuwbouw koopt die nog moet gebouwd worden wil je graag weten wanneer het gebouw zal afgewerkt zijn. Daarom is er in de compromis een artikel opgenomen waar je de bouwtermijn kan terugvinden. Stel dat de bouwheer deze termijn niet haalt (onder voorbehoud van overmacht), dan heb je als koper recht op een schadevergoeding per dag vertraging. Dit bedrag staat gelijk aan de marktconforme huurprijs van de woonst en is ook bepaald in de compromis.

*Pas op: als je zelf kiest om aanpassingen door te voeren aan je woonst die vertragingen hebben veroorzaakt, kan de bouwheer niet aansprakelijk worden gesteld voor de laattijdige oplevering die hieruit voortvloeit.

Wat als de bouwheer failliet gaat?

We denken liever niet in doemscenario’s, maar alles kan. Wanneer Steenoven failliet zou gaan en het project nog niet niet helemaal is afgewerkt treedt de Wet Breyne in werking. Deze wet beschermt de koper van residentieel vastgoed en voorziet financiële garanties. Hierbij staat een bank of verzekeringsmaatschappij borg voor de volledige afwerking van het gebouw. Met andere woorden: je kan op je beide oren slapen dat je gebouw wordt afgewerkt zoals afgesproken. Meer informatie over de Wet Breyne kan je hier lezen.

https://economie.fgov.be/nl/themas/consumentenbescherming/bouwen/wet-breyne

Wat als er iets gebeurt met ‘ons’ tijdens de bouwwerken?

Om dit te kunnen beantwoorden moet je 2 zaken bekijken:

 • Hoe ver sta je in het aankoopproces?
  • Wanneer je een woonst aankoopt zal je eerst een aankoopbelofte ondertekenen, daarna de compromis en tot slot de notariële akte. 
  • Tussen aankoopbelofte en compromis ben je nog geen eigenaar van het vastgoed. Eens de compromis is getekend betekent dit dat de aankoop officieel is en jij vanaf dan eigenaar bent van het vastgoed.
 • Wie is er eigenaar op welk moment?
  • Was je al eigenaar (compromis getekend) toen je kwam te overlijden dan zullen je rechten en plichten overgaan op de personen zoals bepaald in het erfrecht. Meestal zijn dit de kinderen of de partner. Met andere woorden: sterf je na het ondertekenen van de compromis, dan zullen je kinderen of partner deze rechten en plichten erven.
  • Was je nog geen eigenaar (aankoopbelofte getekend) toen je kwam te overlijden, dan kan je de aankoop nog ontbinden. In dat geval zijn je erfgenamen niet verplicht om verder te gaan met de aankoop.