Stap 1 – Bereken de registratierechten

Wie een woning, appartement of bouwgrond aankoopt, betaalt op de aankoopsom het verkooprecht, de zogenaamde registratierechten. Koop je een bestaande woonst, dan betaal je vanaf 2022 nog slechts 3 procent registratierechten* (in plaats van 6 procent), op voorwaarde dat het je enige, eigen woonst betreft. Koop je daarentegen bouwgrond of een tweede woning, dan betaal je daarop 12 procent registratierechten (in plaats van 10 procent). 

Voor nieuwbouw is de berekening net iets ingewikkelder, want de aankoopprijs bestaat steeds uit een grond- en constructieaandeel. De verhouding is doorgaans 30/70, al is dit regio- en projectafhankelijk. Zo zal de grondwaarde in centrumsteden bijvoorbeeld (logischerwijs) hoger liggen dan buiten de stad. Je betaalt bij nieuwbouw 12% registratierechten op het grondaandeel.

* Dit is nog geen definitieve wetgeving. Over het programmadecreet dient nog gestemd te worden in het Vlaams Parlement. We updaten deze pagina van zodra meer informatie beschikbaar. 

Stap 3 – Bereken de overige kosten

Naast de registratierechten en de BTW, die het grootste deel uitmaken van de kosten, zijn er nog aantal kostenposten die je best niet uit het oog verliest. We lijsten de belangrijkste overige kosten graag voor je op: 

 • Notariskosten: +- 1% van de aankoopprijs (excl. BTW) 
 • Basisakte: +- €800 (excl. BTW) 
 • Aansluitingskosten voor de nutsvoorzieningen: +- €3.500 (excl. BTW) 
 • Verslagen (PID, EPB-verslag, ventilatie, …): +- 1.500 (excl. BTW)

Fictief rekenvoorbeeld

Je koopt een nieuwbouw appartement voor €300.000 (excl. kosten). De grondwaarde bedraagt €90.000 (30% van de aankoopprijs), de constructiewaarde €210.000 (70% van de aankoopprijs). 

 • Stap 1 - Bereken de registratierechten (€10.800)
  Je betaalt 12% registratierechten op de grondwaarde van €90.000 of €10.800. 
   
 • Stap 2 - Bereken de BTW (€50.400)
  Je betaalt 21% BTW op de constructiewaarde van €210.000 of €44.100. Is het verlaagd BTW-tarief van toepassing, dan betaal je slechts 6% BTW (€12.600), een verschil van maar liefst €31.500! 
   
 • Stap 3 - Bereken de overige kosten (€10.648)
  Je betaalt €8.800 aan overige kosten, waaronder bijvoorbeeld €3.000 notariskosten. Opgelet, hier dient ook nog 21% BTW op betaald te worden! Je betaalt dus uiteindelijk €10.648. 

"Het totale kostenplaatje bedraagt in dit fictief voorbeeld ongeveer €365.548. Wil je snel een richtprijs hebben, dan geef ik altijd mee de aankoopprijs zonder kosten te vermenigvuldigen met 1,21. Dit is uiteraard louter een richtprijs, we werken na een eerste afspraak dan ook steeds een gedetailleerde offerte uit", aldus Henri.