Over Boevrie

In totaal komen er op de Boevrie-site 135 nieuwe woongelegenheden voor diverse doelgroepen. De huidige schoolgebouwen worden gesloopt, met uitzondering van de oudste bebouwing aan de Boeveriestraat die een beeldbepalend karakter heeft. In de ondergrondse parkeergarage komen voldoende parkeerplaatsen en fietsenstallingen voor de toekomstige bewoners. 

Om de toegankelijkheid en doorwaadbaarheid van het gebied optimaal te benutten, worden ook extra doorsteken voor voetgangers en fietsers gerealiseerd. Op het binnengebied, ten slotte, wordt binnen de open ruimte maximaal groen ingeplant en komt er ook speelruimte in de vorm van pleintjes en groenzones.