Trends - Vastgoedexpert aan het woord

Niet vertragen,
maar samen versnellen!

“Het is aan de publieke overheden en de private sector om samen op zoek te gaan naar een beleid van versnelling”, vindt Geert Van Mol. De co-CEO van projectontwikkelaar Steenoven pleit voor een geëngageerde samenwerking. “We moeten afscheid nemen van politieke besluiteloosheid, vergunningstraagheid en -onzekerheid om snel tot een betere, betaalbare en duurzamere woon- en leefomgeving te komen. (Origineel artikel via Trends)

Volgens Geert Van Mol moet de markt de vertragingskramp achter zich laten en resoluut kiezen voor versnelling. “Ten eerste met het oog op verduurzaming: tegen 2050 moeten we koolstofneutraal zijn, terwijl elke econoom zegt dat het tempo vandaag viermaal te laag ligt. Daarnaast leven we in een nieuw tijdperk. Met een hoge rente als norm vertaalt de bouwshift zich nog niet in een sterk beleid met concrete oplossingen en in veel centrumsteden is het tekort aan duurzame kwalitatieve woningen en de achteruitgang van buurten reëel. De publieke frustraties over de onbetaalbaarheid en de onleefbaarheid nemen toe.” 

“We kiezen vandaag voor de bloei of het verval van morgen. Een inspirerende constante: in de leefgemeenten en steden waar publieke en private actoren elkaar vinden, ruimt vertraging plaats voor versnelling. ” 

Geert Van Mol, Co-CEO Steenoven

Tijd voor een Turnaround

“Het is aan de publieke overheden en de private sector om samen op zoek te gaan naar een beleid van versnelling”, stelt Van Mol. “Elk jaar dat we wachten, is net als bij de klimaatcrisis een verloren jaar. Vastgoed is een langzame sector. De gevolgen merken we pas binnen een paar jaar op. Vandaag kiezen we voor de bloei of het verval van morgen.” Het goede nieuws? Bij een duidelijk beleid staat de private markt klaar om het nodige te doen. “Het is logisch dat je investeerders betrekt en een beleid uitwerkt dat hen activeert. Zij kunnen én willen een ongeziene versnelling verwezenlijken.” 

 

Welke stappen moeten de beleidsmakers precies zetten?

“We moeten in de hoogte werken. Er is een progressief woonbeleid nodig, dat verticale verkavelingen mogelijk maakt op plaatsen waar dit kan en fiscaal verder kijkt dan individuele maatregelen. In de huidige context is het onrealistisch om huisje per huisje aan de slag te gaan. Particulieren kunnen geen appartementsblok afbreken en vervangen door een groter, energieneutraal exemplaar. De NMBS beschikt niet over de middelen om al die stationsgronden – vaak vervallen locaties met nochtans veel potentieel – op te waarderen. Om geen situatie van stilstand te bekomen heb je nu eenmaal investeerders nodig. Een vergunningsbeleid dat de risico’s helder in kaart brengt, voor rechtszekerheid zorgt en allesbehalve vertragend werkt, is dus cruciaal.”

Geert Van Mol - Co-CEO

Inspiratie - Waar kunnen overheden de mosterd halen?

“We zijn betrokken bij veel PPS-projecten (publiek-private samenwerking, nvdr.), die rond samenwerking draaien. De vlotte dialoog die we telkens vaststellen, vind ik zeer inspirerend. Ook Emmanuel Macron toont dat het anders kan door een enorm investeringsbeleid met versnelde vergunningsprocedures te installeren in het noorden van Frankrijk, waar grote batterijfabrieken straks een stevige bijdrage zullen leveren aan de realisatie van de Green Deal.”

Geert Van Mol - Co-CEO

In eigen land vond Van Mol het Scholen van Morgen-project een verademing. Hij is tevens vol lof over de kwalitatieve ruimtelijke versnelling in Antwerpen en Mechelen. “Die steden kozen voor progressieve vooruitgang, met een slimme herdefiniëring van de openbare ruimte en private ontwikkelaars die snelheid kunnen maken. Vandaag zijn het steden in bloei, waar het fijn wonen en werken is. Dat moet overal mogelijk zijn.” Hij ziet tot slot een inspirerende constante. “In de leefgemeenten en steden waar publieke en private actoren elkaar vinden en geëngageerd samenwerken, ruimt vertraging plaats voor versnelling.

(Artikel via Trends)