Verkavelingsdossier ingediend

Momenteel is er een verkavelingsdossier ingediend voor het aanleggen van een nieuwe wegenis en rioleringen. De verkaveling zal bestaan uit diverse loten voor ééngezinswoningen, appartementsgebouwen en stapelwoningen. In totaal worden 135 woongelegenheden voorzien voor een divers publiek: van jonge gezinnen met kinderen tot alleenstaanden, jong en oud.

"Boevrie is een belangrijk dossier binnen het verdichtingsvraagstuk en de idee om meer gezinnen naar de binnenstad te trekken. Het is een schoolvoorbeeld van strategische verdichting, het woonproject past zich namelijk naar schaal en korrel perfect in binnen de historische context van de Brugse binnenstad. Tegelijk zal het ook een voorbeeld worden van een geslaagde transformatie.”

Schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon

Duurzame ontwikkeling in harmonie met de omgeving

Om het draagvlak van het project zo ruim mogelijk te maken hebben we volop ingezet op de expertise van diverse studiebureaus waarbij grondig onderzoek werd gedaan op vlak van mobiliteit, erfgoed, groenaanleg en technieken. Dit steeds in nauw overleg met de betrokken stadsdiensten. De centrale topligging, op wandelafstand van het station en het centrum, zorgt er bijvoorbeeld voor dat we geen autoluwe maar zelfs autovrije site kunnen realiseren. De ondergrondse parkeergarage met 185 parkeerplaatsen haalt immers de auto volledig weg uit het straatbeeld.

Daarnaast wordt er in het binnengebied zowel groenvoorzieningen als kunstwerken ingeplant. Er komt ook speelruimte, zowel onder de vorm van pleintjes als groenzones. De vormgeving en dakopbouw van de parkeergarage werd zo ontworpen dat er ruimte blijft om volwaardige bomen te laten groeien op het binnenplein. Gevelbegroeiing zorgt voor een extra vergroenend effect. Er worden ook extra doorsteken voor voetgangers en fietsers voorzien om de doorwaadbaarheid van het gebied optimaal te benutten.

“Dit zal ook kansen bieden aan de buurt, die eveneens van het nieuw openbaar domein zal kunnen genieten. De site zal opnieuw kunnen ademen door de herwonnen open ruimte en het voorzien van groen. Als kwalitatief woonproject zal dit een nieuwe dynamiek teweegbrengen."

Schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon

De architectuur, ten slotte, is naar beeld en materiaalkeuze geïnspireerd op de typische Brugse binnenstad. Om die reden wordt ook een groot stuk van de gevels van de Boeveriestraat behouden. Door de bijzondere aandacht voor architectuur binnen een historische context wil het project zich inbedden in de stad en wordt het in harmonie met de omgeving gerealiseerd.

Blijf op de hoogte

Het laatste nieuws over Boevrie ontvangen? Schrijf je snel en eenvoudig in op www.boevrie.be.