Welke attesten zijn verplicht bij de verkoop van een woning?

Wanneer je een huis of appartement verkoopt, moet je de koper een aantal attesten en certificaten kunnen voorleggen. Al die administratie geeft kopers meer zekerheid over de woning die ze kopen. We zetten de verplichte documenten hier voor jou op een rijtje.

1. Asbestattest

Is je woning gebouwd voor 2001? Dan moet je sinds 23 november 2022 een asbestattest voorleggen bij de verkoop. Om dat attest te krijgen, moet je een asbestinventarisatie laten uitvoeren. Daarin staat of er asbest gebruikt is in de woning en in welke staat het asbest is. Dat is belangrijke info voor de koper om de veiligheid te kunnen inschatten. OVAM heeft een lijst opgesteld van deskundigen voor een asbestinventarisatie. Op basis van die inventarisatie krijg je daarna het attest. Vraag na bij je notaris of die de aanvraag voor jou kan doen.

2. Bodemattest

Het bodemattest vermeldt of de grond van je woning verontreinigd is. Die informatie vraag je op bij OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. Meestal brengt je notaris dat voor jou in orde.

3. Certificaat voor de stookolietank

Verwarm je met stookolie (mazout)? Dan moet je de stookolietank laten controleren. Je krijgt daarvan een certificaat dat je moet voorleggen bij de verkoop van je woning.

4. Eigendomstitel

De eigendomstitel is de officiële bevestiging dat jij de eigenaar bent van de woonst die je verkoopt. Meestal is dat de verkoopakte van toen je de woning zelf gekocht hebt. Maar het kan ook een schenkingsakte of verdeling van erfenis zijn. Je vindt dit document terug via MyMinfin (gratis) of bij het kantoor Rechtszekerheid (15 euro administratiekosten).

5. Energieprestatiecertificaat (EPC)

Het energieprestatiecertificaat of EPC geeft weer hoe energiezuinig je woning is. Hoe lager de score, hoe energiezuiniger de woning. Het EPC geeft je woning ook een label: van A+ (zeer energiezuinig) tot F. Deze informatie moet je opnemen in de advertentie voor jouw woning. Je laat het EPC opmaken door een erkende energiedeskundige en betaalt er tussen de 120 en 250 euro voor, afhankelijk van de grootte van je woonst. Een EPC is 10 jaar geldig. Het zou dus kunnen dat je geen nieuw EPC moet laten opmaken voor de verkoop van je huis of appartement.

6. Informatie over de overstromingsgevoeligheid

Als verkoper moet je kopers laten weten of je pand in overstromingsgevoelig gebied ligt. Die info vind je terug bij het Geoloket Watertoets. Deze informatie moet in de advertenties voor de woning staan en ook in de compromis en de verkoopakte.

7. Kadastraal uittreksel

In het kadastraal uittreksel staat informatie over het perceel waarop de woning ligt en de percelen errond. Het vermeldt ook het kadastraal inkomen van je huis of appartement. 

8. Keuringsattest van de elektrische installatie

Je bent verplicht om de elektrische installatie in je woning te laten keuren bij de verkoop. Zo geef je de koper informatie over de ingrepen die nog nodig zijn aan de elektriciteit. Een professioneel keuringsbedrijf controleert of de elektrische installatie voldoet aan alle eisen. Zo’n keuring kost 100 à 150 euro. Het goede nieuws? Een negatief keuringsattest betekent geen enkel probleem voor de verkoop. Het is aan de koper om de elektrische installatie in orde te brengen en opnieuw te laten keuren.

9. Postinterventiedossier

Dit dossier is een vereiste voor woningen die na 2001 zijn gebouwd of gerenoveerd door een aannemer. In het postinterventiedossier staan technische gegevens over de bouwstructuur en de gebruikte materialen. Op basis van die info weet de koper beter wat er kan bij onderhoud of renovatie. Vraag na bij je makelaar of notaris of dit dossier voor jou een verplichting is.

10. Stedenbouwkundige informatie

Je moet kopers informeren over de stedenbouwkundige vergunning voor je woning. Dat geldt ook als er bouwovertredingen zijn, als bepaalde partijen voorkooprecht hebben, of als er verkavelingsvoorschriften van kracht zijn. Je vraagt hiervoor een stedenbouwkundig uittreksel aan bij de gemeente. Het mag bij de verkoop niet ouder zijn dan een jaar.

 

Krijg je de kriebels van al die administratie? Laat je dan bijstaan door een makelaar. Die brengt alle papierwerk voor jou in orde. En heb je nog geen makelaar gekozen? Vraag dan gerust ons advies. We brengen je in contact met partijen die we kennen en vertrouwen.