Nieuwbouw kopen? Zo bereken je de totale kosten!

De prijzen van onze nieuwbouw appartementen en woningen worden standaard zonder kosten geafficheerd. De all-in prijs hangt immers af van een aantal factoren. Onze vastgoedadviseur David verduidelijkt en maakt de rekensom aan de hand van een fictief voorbeeld. 

Stap 1 – Bereken de registratierechten

Wie een woning, appartement of bouwgrond aankoopt, betaalt op de aankoopsom het verkooprecht, de zogenaamde registratierechten. Koop je een bestaande woonst, dan betaal je sinds 2022 nog slechts 3 procent registratierechten (voorheen 6 procent), op voorwaarde dat het je enige, eigen woonst betreft. Koop je daarentegen bouwgrond of een tweede woning, dan betaal je daarop 12 procent registratierechten (voorheen 10 procent). 

Voor nieuwbouw is de berekening net iets ingewikkelder, want de aankoopprijs bestaat steeds uit een grond- en constructieaandeel. De verhouding is doorgaans 30/70, al is dit regio- en projectafhankelijk. Zo zal de grondwaarde in centrumsteden bijvoorbeeld (logischerwijs) hoger liggen dan buiten de stad. Je betaalt bij nieuwbouw 12% registratierechten op het grondaandeel.

Stap 2 – Bereken de btw

Je betaalt normaliter 21% btw op de constructiewaarde van jouw nieuwbouw woning of appartement.

Verlaagd btw-tarief van 6%

Sinds 1 januari 2021 geldt in heel het land een verlaagd btw-tarief van 6% voor vernieuwbouwprojecten. Dit zijn projecten waarbij oude gebouwen gesloopt worden om deze daarna opnieuw op te bouwen. Deze gunstmaatregel is onderhevig aan voorwaarden en was initieel beperkt tot eind 2023. 

De federale regering besliste onlangs dat het verlaagde btw-tarief van 6% ook na 31 december 2023 zal blijven gelden, maar dan wel uitsluitend voor particulieren die zelf hun enige en eigen woning laten bouwen (met een max. bewoonbare oppervlakte van 200 m²) of particulieren en rechtspersonen die woningen laten bouwen om daarna langdurig te verhuren in het kader van sociaal huisvestingsbeleid.

Overgangsperiode voor aankoop via bouwpromotor

Voor wie een woonst aankoopt via een bouwpromotor komt er een overgangsperiode tot en met 31 december 2024 (enige eigen woning max 200m² of langdurige verhuur in het kader sociaal huisvestingsbeleid) voor alle werkzaamheden gefactureerd of betaald tot eind 2024 op voorwaarde dat de omgevingsvergunning voor het vernieuwbouwproject is ingediend vóór 1 juli 2023. 

Stap 3 – Bereken de overige kosten

Naast de registratierechten en de btw, die het grootste deel uitmaken van de kosten, zijn er nog aantal kostenposten die je best niet uit het oog verliest. We lijsten de belangrijkste overige kosten graag voor je op: 

 • Notariskosten: +- 1% van de aankoopprijs (excl. btw) 
 • Basisakte: +- €800 (excl. btw) 
 • Aansluitingskosten voor de nutsvoorzieningen: +- €3.500 (excl. btw) 
 • Verslagen (PID, EPB-verslag, ventilatie, …): +- €1.500 (excl. btw)

Fictief rekenvoorbeeld

Je koopt een nieuwbouw appartement voor €300.000 (excl. kosten). De grondwaarde bedraagt €90.000 (30% van de aankoopprijs), de constructiewaarde €210.000 (70% van de aankoopprijs). 

 • Stap 1 - Bereken de registratierechten (€10.800)
  Je betaalt 12% registratierechten op de grondwaarde van €90.000 of €10.800. 
   
 • Stap 2 - Bereken de btw (€50.400)
  Je betaalt 21% btw op de constructiewaarde van €210.000 of €44.100. Is het verlaagd btw-tarief van toepassing, dan betaal je slechts 6% btw (€12.600), een verschil van maar liefst €31.500! 
   
 • Stap 3 - Bereken de overige kosten (€10.648)
  Je betaalt €8.800 aan overige kosten, waaronder bijvoorbeeld €3.000 notariskosten. Opgelet, hier dient ook nog 21% btw op betaald te worden! Je betaalt dus uiteindelijk €10.648. 

"Het totale kostenplaatje bedraagt in dit fictief voorbeeld ongeveer €365.548. Wil je snel een richtprijs hebben, dan geef ik altijd mee de aankoopprijs zonder kosten te vermenigvuldigen met 1,21. Dit is uiteraard louter een richtprijs, we werken na een eerste afspraak dan ook steeds een gedetailleerde offerte uit", aldus David. 

Heb je nog vragen over de aankoop van nieuwbouw? Neem contact op met onze adviseurs. Ze delen graag hun expertise met jou.